Saturday, 10 December 2011

PENGHARGAAN

Syukur Alhamdulillah,akhirnya blog ini siap juga walaupun tidak sesempurna orang lain. Tidak ada yang canggih melainkan simple sahaja. Banyak isi kandungan yang saya copy sebab saya masih belum mahir.Ucapan setinggi penghargaan ini saya tujukan kepada pensyarah Teknologi Maklumat bagi kumpulan EL-B05, En Che Soh Said. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada kawan-kawan seperjuangan yang banyak memberi tunjuk ajar dalam pembinaan blog ini. Seterusnya kepada guru-guru sekolah SK.Taman Gembira yang banyak membantu.Terima kasih juga kepada blogger-blogger kerana saya banyak mendapat maklumat dan informasi. Tidak diupakan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada suami tercinta kerana banyak berkorban masa dan tenaga. Tanpa kalian semua, blog ini tidak akan dapat dibina.

No comments:

Post a Comment