Wednesday, 19 October 2011

Thursday, 6 October 2011

KSSR

Rancangan pengajaran adalah lebih mudah untuk dibuat dan tidak ada lagi 14 fail untuk setiap murid. sekarang sudah digabungkan menjadi satu fail sahaja....

1..2..3...

NUMBER IS IMPORTANT IN LIFE...