Wednesday, 30 November 2011

UNIT 1-Nombor hingga 10

Nombor hingga 10

* Galakkan murid bercerita berkenaan dengan gambar untuk membandingkan 'banyak' atau 'sedikit'

Bimbing murid mengenal pasti kumpulan objek yang sama banyak atau sedikit atau tidak sama banyak, lebih atau kurang menggunakan gambar atau objek yang terdapat dalam kelas.


Mari bilang dan sebut nombor

1. Bimbing murid membilang menggunakan bahan konkrit dan abakus.
2. Lakukan aktiviti menyebut nombor dengan menggunakan kad imbasan
3. pelbagaikan aktiviti membilang seperti menepuk tangan, menghentak kaki, mengetuk pintu, dan menepuk meja.