Thursday, 6 October 2011

KSSR

Rancangan pengajaran adalah lebih mudah untuk dibuat dan tidak ada lagi 14 fail untuk setiap murid. sekarang sudah digabungkan menjadi satu fail sahaja....

No comments:

Post a Comment